Η “ΓΕΝΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ Α.Ε.” μετονομάστηκε σε

TIME ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε.”

 

 

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι

 

TIME ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε.

Λεοντίου 9, 117 45 Αθήνα

Τηλ : 210 9250136

Email : info@timeins.gr

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  A picture containing logo

Description automatically generated